Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
02:47:26 10/08/2023

Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào không ngừng phát triển

Quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thắm thiết, gắn bó keo sơn, mẫu mực, thủy chung, trong sáng; là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã không ngừng được củng cố, hợp tác phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

 • HHH Việt Nam - Hàn Quốc

  01:49:33 30/08/2023

  Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk là một tổ chức xã hội, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, hoạt động phù hợp với pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và định hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để phục vụ các hoạt động của Hội.

 • HHH Việt Nam - Campuchia

  01:48:42 30/08/2023

  Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

 • HHH Việt Nam - Nhật Bản

  01:48:05 30/08/2023

  Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk là một tổ chức xã hội, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, hoạt động phù hợp với pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Đắk Lắk và định hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để phục vụ các hoạt động của Hội

 • Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

  01:45:49 30/08/2023

  Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Lào.