Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Thanh thiếu niên TP Cheonan (Hàn Quốc) truyền đam mê kỹ thuật số cho học sinh Hải Dương