Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
01:48:42 30/08/2023

HHH Việt Nam - Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.