Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
01:48:42 30/08/2023

HHH Việt Nam - Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.