Phát huy sức mạnh toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Xem tiếp...

Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt năm 2022

Xem tiếp...

Phó Chủ tịch nước: Việt Nam coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu

Xem tiếp...

Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng hoạt động các hội hữu nghị hai nước Việt - Lào

Xem tiếp...

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam: 50 năm qua là một chặng đường tuyệt vời sánh vai bên nhau

Xem tiếp...

Additional information