Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổng kết công tác năm 2014.

      Ngày 31-12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Xem tiếp...

Ký kết quy chế phối hợp đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk

Công tác đối ngoại nhân dân là bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Xem tiếp...

Additional information