Tọa đàm gặp mặt các thế hệ từng sống, học tập, lao động ở Liên Xô và hợp tác Việt –Nga.

 

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2012 - 2017 với Hội Phụ nữ các tỉnh Attapư, Chămpasắk, Salavan, Sê Kông (nước CHDCND Lào) và Ký kết “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2017 - 2022

Xem tiếp...

Chung kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN

Xem tiếp...

Additional information