Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

Thực hiện Công văn số 27-HD/BTGĐUK ngày 28/11/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tỉnh Đắk Lắk về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023), Ban Biên tập Website Liên hiệp hữu nghị kính gửi quý độc giả  đề cương tuyên truyền TẠI ĐÂY 

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Additional information