ĐẠI HỘI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỈNH ĐẮK LẮK, KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng ngày 16/10/2021, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự Đại hội có đồng chí Phúc Bình Niê Kdăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Cừ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng 43 đại biểu đại diện hơn 1.700 hội viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnhkhóa III phát biểu khai mạc.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 5.000 người đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên, thân nhân kiều bào, thông qua thân nhân kiều bào để làm cầu nối công tác tuyên truyền đến kiều bào và người thân ở nước ngoài, để họ hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức thành viên Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thường xuyên được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát triển được 351 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 1.716 người. Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp tốt với các Sở, ngành địa phương quan tâm đến hội viên, động viên thân nhân kiều bào, hỗ trợ tư vấn pháp luật, nắm bắt tâm tư, vận động kiều bào đóng góp nguồn lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp gỡ kiều bào được 4 lần với hơn 500 đại biểu là kiều bào về quê trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Qua các hoạt động gặp gỡ đã có nhiều kiều bào tham gia các hoạt động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền là hơn 160 triệu đồng; hỗ trợ 6.480 suất quà cho hộ nghèo trị giá hơn 3,9 tỷ đồng; trợ giúp thân nhân phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống cho 17 hộ với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Cừ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động trong khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh, nâng cao vai trò hoạt động tổ chức Hội các cấp, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vận động, động viên hội viên, thân nhân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh”. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác vận động, phát triển hội viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 300 - 500 hội viên mới; hàng năm tổ chức gặp mặt kiều bào về quê thăm thân nhân vào các dịp lễ Tết; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa đồng bào trong tỉnh và đồng bào đang ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào nắm được thông tin, tình hình trong nước, trong tỉnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình, quê hương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh khóa IV ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 21 thành viên. Đồng chí Trần Quang Vinh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội.

Các đồng chí được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp Đại hội, Trung ương Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân vì có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động Hội qua các thời kỳ.

Bài và ảnh: Thanh Hoài

Additional information