Hội Nghị Tổng Kết 10 Năm Thi Hành Pháp Lệnh Ký Kết Và Thực Hiện Thỏa Thuận Quốc Tế 2007 Và Tập Huấn Công Tác Về Điều Ước Quốc Tế, Thỏa Thuận Quốc Tế Tại Khu Vực Miền Trung Và Miền Nam

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thực thi Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007, phổ biến Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, ngày 18/8/2017, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức “Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 và tập huấn công tác về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế tại khu vực miền Trung và miền Nam”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế; đồng chí Khuất Duy Lê Minh, Trưởng phòng Pháp chế - Kinh tế, Bộ Ngoại giao; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện UBND, Sở Ngoại vụ/ Phòng Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh miền Trung và miền Nam.

 

Đồng chí Lê Thị Tuyết Mai, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao báo cáo dẫn đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Tuyết Mai đã báo cáo dẫn đề Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007; giới thiệu nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đồng chí Khuất Duy Lê Minh đã giới thiệu nội dung Luật Điều ước quốc tế 2016 và Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007. Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe 5 chuyên đề tham luận về việc tổng kết 10 năm thực hiện các cam kết quốc tế, thỏa thuận quốc tế đến từ Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Nhìn chung, các đại biểu dự Hội nghị đều có chung nhận định, trong 10 năm qua, Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường triển khai hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ ở các cơ quan Trung ương mà còn ở các địa phương. Tuy nhiên, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Pháp lệnh này, biện pháp cần thiết nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, nâng cấp Pháp lệnh cho phù hợp với tình hình mới.

 

Việc tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh này có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời đóng góp cho việc chuẩn bị nội dung, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật về thỏa thuận quốc tế thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong thời gian tới. 

Bài và ảnh: Thanh Hoài

Additional information