Hội thảo chia sẽ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân giữa các tỉnh Nam bộ và Nam trung bộ

 Tham dự hội thảo có bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam, Ông Lữ Quang Ngời, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đại diện Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), đại diện nhà tài trợ chính tổ chức Action Aid. Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hữu nghị tỉnh Đắk Lắk do Đồng chí Đinh Tiến Dũng dẫn đoàn tham gia cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp đến từ 26 tỉnh, thành phía Nam.

Hội thảo lần này là dịp để các Liên hiệp các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Nam bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy nhân rộng mô hình hay, các bài học tốt từ công tác đối ngoại nhân dân, nhất là quá trình đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp trong việc quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ, tổ chức các hoạt động, sự kiện hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cũng như công tác xây dựng và phát triển tổ chức của Liên hiệp.

Sau khi nghe bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng văn phòng đại diện phía Nam báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của các Liên hiệp phía Nam, các đại biểu đã tham gia các tổ thảo luận chuyên sâu về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; hỗ trợ các hội hữu nghị, hội thành viên và đón đoàn vào của các tổ chức nước ngoài chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam; vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới; công tác xây dựng, phát triển tổ chức của Liên hiệp và phát triển các hội thành viên.Các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Liên hiệp mình, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến, thông tin hữu ích từ các tỉnh, mời các đại biểu Liên hiệp đã có cách làm hay, chia sẽ trao đổi kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các tỉnh, thành đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm hay như: Tăng cường xã hội hóa công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghịbằng cách tổ chức câu lạc bộ doanh nhân, mời doanh nhân tham gia công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghi; Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoàicần chú trọng hình thức “Viện trợ phi dự án”; Về công tác phát triển tổ chức của Liên hiệp và phát triển các hội thành viên, đại diện các tỉnh, thành kiến nghị, đề xuất Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nghiên cứu cũng như làm việc với các cơ quan có liên quan để thực hiện Quyết định số 41/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủcó sự đồng nhất giữa các tỉnh thànhvà xây dựngcác chương trình hoạt động chung, nhằm tạo cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp tại địa phương cũng như trên cả nước.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó trên mặt trận đối ngoại nhân dân.Kết thúc hội thảo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam đã phát phiếu đánh giá buổi hội thảo để thu thập các ý kiến để các buổi hội thảo tiếp theo thiết thực, bổ ích và tập trung nhiều thời gian cho những vấn đề các đại biểu quan tâm. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vào năm 2017. 

Trần Minh Quảng

Additional information