KHẢO SÁT CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) TẠI ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN

        Trong thời gian cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Công an tỉnh tham gia đoàn khảo sát các dự án kêu gọi viện trợ PCPNN đã được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục kêu gọi đợt 4 và một số dự án kêu gọi bổ sung khác của các huyện.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Krông Buk

        Cụ thể Đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc với UBND của các huyện: Krông Buk, Krông Năng, Cư Kuin, Lắk, Ea Hleo, Krông Pắc, Krông Bông và Mdrắk. Nhìn chung nhận thức của lãnh đạo các huyện về công tác PCPNN ngày càng rõ nét hơn, tuy nhiên quá trình tiếp nhận và triển khai, quản lý các dự án tại các huyện cũng còn nhiều hạn chế. Một số huyện vẫn chưa nắm rõ các quy định, các văn bản pháp quy liên quan, chưa phân công đơn vị đầu mối về công tác PCPNN tại đơn vị . Thông qua buổi làm việc, các huyện đã nâng cao nhận thức và hiểu rõ thêm công tác vận động, tiếp nhận, triển khai các dự án PCPNN cũng như các vấn đề an ninh liên quan có thể xảy ra. Sau buổi làm việc, UBND huyện đã bố trí các cán bộ phụ trách liên quan đi cùng đoàn khảo sát các dự án. Hầu hết các dự án khảo sát đều về lĩnh vực giáo dục, xây dựng trường học, mẫu giáo, nhà hiệu bộ… Các dự án kêu gọi xây dựng cơ sở vật chất  đều ở các xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt khó khăn là xã Cư Pui (huyện Krông Bông) và xã Cư San (huyện Mdrắk) với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần đa (chủ yếu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào: H’Mông, Tày, Nùng..), điều kiện học tập cho các cháu cũng như đường xá đi lại ở các xã này thực sự khó khăn và thiếu thốn.

    Trường Mẫu giáo Cư Pui, điểm Cư Rang, xã Cư Pui huyện Krông Bông

    Việc tranh thủ nguồn vốn viện trợ của các tổ chức PCPNN đối với các dự án này với tỉnh Đắk Lắk nói chung và các huyện nói riêng đều hết sức cần thiết và quan trọng. Cũng chính vì vậy, công tác vận động viện trợ PCPNN cũng như cơ chế thông tin và kiểm soát thông tin hai chiều giữa huyện – tỉnh và giữa các xã trong huyện cần chủ động và đẩy mạnh hơn nữa./.

                                                                            (NALIN)

 

Additional information