Danh sách Ban Chấp hành

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ  

TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐẮK LẮK

KHÓA II (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

***

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Cơ quan

Điện thoại

 
 

1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1956

Chủ tịch HĐQT, GĐ

Cty CP Du lịch Cộng đồng KoTam

0914588029

 

2

Nguyễn Cảnh

1962

Phó trưởng ban

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

0903519598

 

 

3

Trần Minh Cảnh

1959

Phó Chủ tịch

Hội Chữ Thập đỏ

0914464449

 

4

Lê Văn Nghĩa

1964

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh

0914.619.225

 

5

Lê Cừ

31/12/1964

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0947607579

 

6

Đặng Gia Duẩn

08/01/1980

Phó Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3852025 0914722723

 

7

Đinh Tiến Dũng

1965

Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0948484779

 

8

Mai Trọng Dũng

1965

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

0913465010

 

9

Huỳnh Văn Dũng

1962

Tổng Giám đốc

Cty CP bia Sài Gòn miền Trung

0913435020

 

10

Nguyễn Hữu Được

1972

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0913924779

 

11

Phạm Thị Anh Đức

1973

UVBCHLĐLĐ Tỉnh

PCT Công đoàn Viên chức tỉnh

Công đoàn Viên chức tỉnh

3952410

 

12

Ra Lan

Trương Thanh Hà

1974

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

0914586911

3.84.84.88

 

13

Trần Vĩnh Cảnh

1960

Chủ tịch

Hội HN Việt Nam - Nhật Bản

0949670999

 

14

Nguyễn Thị

 Thanh Hoài

1989

Phó Chánh VP

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0945000098

 

15

Phạm Hùng

1958

Phó Bí thư HU

Huyện ủy Buôn Đôn

0905095247

 

16

Võ Thị Ngọc

1983

Trưởng Ban Tổ chức

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

0935.363.783

 

17

Nguyễn Quang Hùng

1975

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

0982636399

 

18

Trần Văn Sơn

1976

Phó Giám đốc

Sở Ngoại vụ tỉnh

0946004600

 

19

H’Luộc Ntơr

1956

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0914087713

 

20

Nguyễn Tiến Dũng

1964

Phó Chánh Văn phòng

VP UBND tỉnh

0905.096.888

 

21

Phạm Trọng Phát

1981

UVBTV Tỉnh đoàn

PCT Hội LHTNVN

Tỉnh đoàn

0905070808

 

22

Lê Xuân Sương

1963

Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

0913435348

 

23

Võ Tấn Tài

1950

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0915941818

 

24

Hồ Quang Tám

1942

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

01687087379

 

25

Tô Văn Thạnh

1967

Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội

Ban Dân vận Tỉnh ủy

0903515020

 

26

Nguyễn Thị Thủy

13/10/

1965

BTĐU

CT kiêm GĐ

Công ty cà phê 721

0914.588.028

 

27

Y Tru Alio

1959

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tây Nguyên

 

0905126567

 

28

Phan Trọng Tùng

1963

Bí thư đảng ủy

Sở LĐTB&XH tỉnh

01278629999

 

29

Nguyễn Viết Tượng

1965

Chủ tịch

Công ty Cao sư Đắk Lắk

0913407572

 

30

Võ Ngọc Tuyên

1966

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

0913.493.076

 

31

Trần Quang Vinh

1954

Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh

0914018603

 

32

Hứa Đức Uyên

1969

Trưởng phòng Trinh sát

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

0979598403

 

33

Ra Lan Von Ga

1968

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng nghề TNDT Tây Nguyên

0914433799

 

 

 

 

 

Additional information