Hình thành và phát triển

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk với nhân dân các nước, các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết cùng phát triển.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 2577/QĐ – UBND ngày 06/10/2011 của chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk và được phê duyệt Điều lệ hoạt động theo quyết định số 2844/QĐ – UBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 09/12/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã bầu 33 vị vào Ban Chấp hành, 11 vị vào Ban Thường vụ. Thường trực Liên hiệp có 04 đồng chí, trong đó 01 đồng chí là Chủ tịch và 03 đồng chí là Phó Chủ tịch. Đồng chí Đinh Tiến Dũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa II.

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương dân chủ và tuân thủ luật pháp của Nhà nước, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và quản lý Nhà nước của UBND tỉnh.

Liên hiệp hữu nghị là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đồng thời là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Liên hiệp hữu nghị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được Nhà nước đảm bảo kinh phí theo số biên chế được giao, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động để thực hiện nhiệm vụ.

Trụ sở Liên hiệp hữu nghị đóng tại 341 Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 

 

 

Additional information