Hình thành và phát triển

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 2577/QĐ – UBND ngày 06/10/2011 của chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk và được phê duyệt Điều lệ hoạt động theo quyết định số 2844/QĐ – UBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

 

Ngày 09/12/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đã bầu 33 vị vào Ban Chấp hành, 11 vị vào Ban Thường vụ. Thường trực Liên hiệp có 04 đồng chí, trong đó 01 đồng chí là Chủ tịch và 03 đồng chí là Phó Chủ tịch. Đồng chí Đinh Tiến Dũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa II.

 

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk có 04 tổ chức thành viên: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk hoạt động theo tôn chỉ, mục đích sau: Liên hiệp hữu nghị là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk với nhân dân các nước, các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết cùng phát triển.

Additional information