Bài viết

Tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi "chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022

Thực hiện Công văn số 1128-CV/BTGTU ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022. Đồng thời, góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động tự giác chấp hành luật giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, Ban Biên tập Website Liên hiệp hữu nghị kính gửi quý độc giả đường link chi tiết để hưởng ứng, tham gia cuộc thi TẠI ĐÂY 

Additional information