Bài viết

Thông báo định hướng công tác năm 2023

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ban hành Thông báo số 1772/LHHN-VP ngày 6/10/2022 về việc thông báo định hướng công tác năm 2023, vui lòng xem chi tiết tại đây

 

Additional information