Bài viết

Tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong ( 1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022), văn bản chi tiết  xin vui lòng xem tại đường dẫn dưới đây: 

https://drive.google.com/file/d/11tZ3gNoIVupsRRWoLztrFZXiAcKETyWD/view?usp=sharing

Additional information