Bài viết

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 (Cụm số 03)

Chiều ngày 11/01/2022, Cụm số 3 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (gồm 11 Liên hiệp hữu nghị khu vực miền Trung - Tây Nguyên)tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng - Cụm trưởng Cụm 3 chủ trì, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiêp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trong Cụm số 3.

 

 Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 của các đơn vị trong Cụm, kết quả hoạt động phối hợp trong năm qua và dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại dân năm 2022 của Cụm số 3.Theo báo cáo, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khắp thế giới và trong nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương Cụm số 3 đã thay đổi phương thức tổ chức, hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Điểm cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Năm 2022, Cụm số 3 sẽ tổ chức các hoạt động chung của Cụm gồm có: “Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác đối ngoại nhân dân” giữa các Liên hiệp trong Cụm số 3 nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới kết hợp với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cụm, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức; Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của các Liên hiệp địa phương Cụm 3 kết hợp Hội nghị tổng kết công tác Cụm năm 2022 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Ngoài ra còn có một số hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị khác do Liên hiệp hữu nghị các địa phương tổ chức và mời các thành viên trong Cụm số 3 tham dự.

Đồng chí Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã biểu dương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng với vai trò là Cụm trưởng đã tích cực triển khai các hoạt động Cụm, đảm bảo tiến độ các công việc được giao. Ông cũng mong muốn rằng, trong thời gian sắp đến, Cụm số 3 sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình nhằm triển khai đạt kết quả cao nhất công tác phối hợp trong năm 2022, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của hoạt động Cụm và của từng Liên hiệp địa phương. Ông cũng chỉ đạo Cụm cần chú trọng đến hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các Liên hiệp địa phương trong Cụm và đề nghị các đơn vị trong Cụm số 3 nghiên cứu các hoạt động chung cần tổ chức sao cho thiết thực, hiệu quả, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động Cụm.

 

      Hội nghị cũng đã bầu ra Cụm phó năm 2022 là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bài và ảnh: T.L

Additional information