Bài viết

Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng các cấp hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 10/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia hiện có hơn 1.800 hội viên, sinh hoạt tại 4 huyện, thành hội, gồm: Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp, TP. Buôn Ma Thuột và Liên chi hội Bộ đội biên phòng tỉnh.

 

Trong năm 2021, các cấp hội tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Monđulkiri về hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị nhân dân giai đoạn 2017 - 2022, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống, hữu nghị gắn bó giữa hai tỉnh, hai đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là Liên chi hội Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Còn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Ea Súp tăng cường công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc biên giới, vận động nhân dân ý thức chấp hành nghiêm Quy chế biên giới, tham gia giữ gìn cột mốc, an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là công tác nhân sự để tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

 

Đăng Triều

Additional information