Bài viết

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021

 

Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã nêu 03 điểm đổi mới nổi bật của đơn vị trong năm qua, cụ thể: một là đổi mới tư duy, nhận thức; hai là củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; ba là nâng cao chất lượng công tác trong từng hoạt động.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn đã chia sẻ thông tin về bối cảnh trong nước và quốc tế, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của VUFO.

Theo đó, năm 2021, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là cạnh tranh nước lớn, thách thức an ninh phi truyền thống, xung đột điểm nóng. 

Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, gây ra những tác động nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công. Đại hội XIII của Đảng xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Ngày 23/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ VUFO, khẳng định VUFO là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của nước ta.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại hội nghị. Ảnh: TV

Trong bối cảnh đó, VUFO vẫn chủ động, thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Về hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, VUFO đã tham gia vào các đoàn cấp cao, tăng cường các hoạt động trực tuyến. Mạng lưới đối tác song phương và đa phương ngày càng được mở rộng.

VUFO cũng tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. VUFO và các tổ chức thành viên đã quyên góp được hơn 46,7 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), VUFO đã chủ động đổi mới về vận động, tăng cường phối hợp với bộ ngành địa phương và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các tổ chức PCPNN. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đã đạt nhiều thắng lợi, được ghi nhận qua các giải thưởng báo chí, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Thể hiện sự chú trọng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, VUFO đã tổ chức Hội nghị quán triệt, và ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.Năm 2021, VUFO tập trung củng cố, phát triển tổ chức thành viên, tổ chức thành công 21 Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên, thực hiện chia cụm hoạt động đối với các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu nghiên cứu, xây dựng chính sách, nâng cao năng lực cán bộ thông qua tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề. VUFO đã tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”

Triển khai công tác năm 2022, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh các trọng tâm: Xây dựng, củng cố hệ thống từ trung ương xuống địa phương theo hướng thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận về cả nội dung và phương thức hoạt động; Đa dạng hóa đối tác, đưa quan hệ vào chiều sâu; Tăng cường kết nối thông tin với cộng đồng NVNONN; Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố và phát triển tổ chức thành viên; Nâng cao năng lực cán bộ và phát huy, phối hợp các lực lượng.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021 mặc dù đối mặt với bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, năm 2022, hoạt động của VUFO cần tập trung vào những điểm chính là: đổi mới phương thức, cách tiếp cận bên cạnh sự chủ động, thích ứng với tình hình COVID-19; xây dựng và củng cố hệ thống ở trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng công tác; phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng cơ quan thường trực vững mạnh, đoàn kết. Bên cạnh đó VUFO cần tăng cường sự tham gia vào các hoạt động chung của đất nước để đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021. Ảnh: Hải Triều.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: việc đổi mới phải đi sâu vào nhận thức của cán bộ chứ không chỉ ở mặt hình thức. Sự đổi mới đã có sự chuyển biến từ trung ương đến địa phương. Năm 2022, VUFO cần tiếp tục xây dựng, kết nối các tổ chức thành viên và các Liên hiệp địa phương thực hiện công tác này. Công tác đối ngoại nhân dân cần nâng cao chất lượng trong từng hoạt động từ hòa bình đoàn kết, hữu nghị; tham gia với các cơ quan bộ ngành và hoạt đồng điều phối viện trợ PCPNN; nghiên cứu, tham mưu đến thông tin đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Triều.

Nhân dịp này, VUFO cũng công bố kết quả thi đua năm 2020; trao cờ thi đua, bằng khen cho các ban, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao cờ thi đua cho các ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); Á-Phi; Tổ chức - Cán bộ. Ảnh: TV

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

 

Theo Thời đại

(Theo http://www.vufo.org.vn/)

Additional information