Bài viết

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

 

Ngày 16/4/2021 tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã tổ chúc Hội nghị chia sẻ thông tin với cán bộ người Việt Nam làm việc trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy kết quả tích cực của hội nghị lần thứ nhất (tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2020, được các tổ chức PCPNN đánh giá rất cao), hội nghị lần này tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối, vận động viện trợ PCPNN nói riêng và hợp tác với các tổ chức PCPNN nói chung.

Hơn 100 đại biểu là cán bộ làm việc trong 70 tổ chức PCPNN hoạt động tại các tỉnh khu vực phía Nam tham dự hội nghị. Đây là những cán bộ có vai trò quan trọng trong việc tư vấn, đề xuất với các tổ chức PCPNN khi triển khai hoạt động tại Việt Nam; là người phụ trách các chương trình, dự án, tài chính của tổ chức PCPNN.

Tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN…; những tác động đối với Việt Nam và công tác PCPNN; thông tin về kết quả công tác PCPNN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 2021 và những năm tiếp theo.

Tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả vận động viện trợ PCPNN trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về tình hình, kế hoạch, phương hướng hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao việc Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động chia sẻ thông tin, bổ sung làm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác PCPNN; qua đó giúp cán bộ là người Việt Nam làm việc trong các tổ chức PCPNN nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là trong tư vấn xây dựng các chính sách viện trợ đối với Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao đổi, giải đáp vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu; gợi ý phương hướng, giải pháp xử lý các tình huống, vấn đề cụ thể các đại biểu đặt ra.

Ông Phan Anh Sơn khẳng định, Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đồng thời hy vọng các vị đại biểu, các tổ chức PCPNN chủ động, kịp thời phản hồi, trao đổi với Ủy ban nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động.

Tạp chí Thời đại

Additional information