Bài viết

ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

 

Sáng 02/3/2021, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chúc Phi Chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã tổng kết công tác năm 2020 và lập kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ảnh TV

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban; Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì cuộc tổng kết.

Trong năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt, đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống sống xã hội. Tuy vậy, hoạt động của các tổ chức PCPNN và công tác của Ủy ban vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thế, năm 2020, giá trị viện trợ PCPNN cho Việt Nam đạt hơn 220,7 triệu đô la Mỹ. Trong đó, viện trợ PCPNN thuộc khu vực Châu Âu chiếm 41.3%, khu vực Bắc Mỹ chiếm 36.2%, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm 22.5% tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trong năm 2020, các tổ chức PCPNN cũng dành sự ưu tiên, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam ứng phó thiên tai, dịch bệnh: 115 tổ chức PCPNN đã hỗ trợ tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, đào tạo, tập huấn trị giá hơn 6,5 triệu đô la Mỹ; hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu ảnh  hưởng bởi lũ lụt với giá trị gần 9 triệu đô la Mỹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban, đã chủ động thích ứng với tình hình mới, thay đổi phương pháp làm việc, tăng cường trao đổi, kết nối bằng hình thức trực tuyến, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan liên quan, giữa Trung ương và địa phương; chủ động trao đổi thông tin thường xuyên để quản lý hiệu quả cũng như kịp thời hỗ trợ hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Sơn cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể, thách thức trong công tác của Ủy ban năm 2021. Theo đó, Ủy ban cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về phương thức, nội dung triển khai công tác; tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo; nâng cao hiệu quả công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban đáp ứng được yêu cầu mới sẽ được nêu tại một số văn bản pháp quy quan trọng dự kiến được Chính phủ ban hành trong năm 2021.

Trên cơ sở kết luận của Chủ nhiệm Ủy ban về phương hướng, kế hoạch công tác năm 2021, các cơ quan thành viên Ủy ban sẽ chủ động thực hiện nhằm đáp ứng đúng yêu cầu về công tác PCPNN./.

Paccom

Additional information