Bài viết

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA QUỸ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VỚI HỘI LUẬT QUỐC TẾ VIỆT NAM

 

Chiều ngày 27/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam với Hội Luật Quốc tế Việt Nam.

Xuất phát từ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác để phát huy thế mạnh của từng tổ chức cùng nhau đóng góp thiết thực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) và Hội Luật Quốc tế Việt Nam (Hội) đã thống nhất kí kết hợp tác.

Theo đó, Quỹ công nhận Hội là thành viên liên kết của Quỹ. Hội tự nguyện tham gia vào một số hoạt động của Quỹ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn và nhân sự của Hội. Hai bên phối hợp với nhau tổ chức các hoạt động liên quan tới các lĩnh vực hợp tác.

Về lĩnh vực hợp tác, hai bên triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân và học thuật, pháp lý nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam; Tuyên truyền, vận động hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của Việt Nam; Nghiên cứu về các vấn đề và tổ chức hoạt động liên quan đến hoà bình, an ninh và phát triển của Việt Nam...

Kí kết thoả thuận hợp tác giữa Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam với Hội Luật Quốc tế Việt Nam
Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cho biết, Lễ ký kết hôm nay là sự kiện đầu tiên giữa Quỹ và một tổ chức liên kết và mong muốn có nhiều tổ chức liên kết tương tự trong tương lai.

Kí kết thoả thuận hợp tác giữa Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam với Hội Luật Quốc tế Việt Nam
Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam cho biết: "Qua lễ ký kết thoả thuận này, hai bên có thể trao đổi sâu hơn, hiểu nhau hơn. Sự hợp tác này hy vọng đóng góp thiết thực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Kí kết thoả thuận hợp tác giữa Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam với Hội Luật Quốc tế Việt Nam
Hai bên ký kết thoả thuận hợp tác.

Chia sẻ về hoạt động trong thời gian tới, ông Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Quỹ cho biết, hai bên sẽ tổ chức toạ đàm, hội thảo nhận diện những vấn đề liên quan đến thách thức đối với những lợi ích đất nước quốc gia trong đó có vấn đề chủ quyền đất nước, sông Mê Công, môi trường, biến đổi khí hậu... Trên cơ sở đó, tổ chức nghiên cứu hỗ trợ để có những đề xuất với Đảng và Nhà Nước. Ngoài ra, hai bên có những bài viết trên công luận, phối hợp tuyên tuyền với bạn bè quốc tế lập trường chính nghĩa của Việt Nam...

T.h - http://vufo.org.vn/

 

Additional information