Bài viết

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sáng ngày 29/7/2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Y Wơn Bkrông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các Hội hữu nghị, các doanh nghiệp; các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk và phóng viên đại diện các cơ quan Báo, Đài cũng đến tham dự và đưa tin.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnhvà Đoàn Chủ tịchthông qua Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk; thông qua Báo cáo quá trình vận động thành lập Hội; thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông qua dự thảo Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk, lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 

Ông Lê Cừ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trưởng Ban vận động Hội thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025

.Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, Đại hội đã thống nhất số lượngbầu Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 vị; Đại hội bầu 16 vị, khuyết 01 vị. Chức danh Chủ tịch Hội sẽ được bầu tại kỳ họp Ban Chấp hành Hội sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ gồm 04 vị (khuyết 01 vị); 02 Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) là ông Lê Cừ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và  Bà Châu Thị Hồng Mai, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Ban Kiểm tra Hội gồm 03 vị do bà Châu Thị Hồng Mai, Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng ban.

 

 Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk được thành lập là một dấu mốc quan trọng, mở ra một cơ hội mới, điều kiện mới nhằm tằng cường và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của Hàn Quốc nói riêng. Góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện chính sách đối ngoại song phương, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác; Đồng thời, cụ thể hóa việc phối hợp hoạt động giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân theo phương châm chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong mọi hoạt động hữu nghị và hợp tác quốc tế, không ngừng nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh còn góp phần tăng cường lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân. Hội cùng với các tổ chức hữu nghị khác trong hệ thống chính trị mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tạo ra bước phát triển mới, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân ở tỉnh ta trong thời gian tới./.

Thanh Hoài

 

 

Additional information