Bài viết

PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI

 

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã có buổi làm việc với Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam MIchael Croft

Ảnh TV

Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Michael Croft cho biết, Việt Nam là một đất nước có lịch sử hào hùng, truyền thống văn hoá, đặc biệt là văn hoá hoà bình. UNESCO mong muốn góp phần quảng bá các giá trị này.

 

Ảnh TV

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định: UNESCO có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về lịch sử, văn hoá của đất nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động của UNESCO trong việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa Việt Nam ra thế giới.

NN - http://vufo.org.vn/

Additional information