Bài viết

VIỆT NAM SẼ TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TỔ CHỨC PCPNN HOẠT ĐỘNG THUẬN LỢI

Từ ngày 12-13/12/2019 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lần thứ IV được tổ chức. Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trao đổi với báo chí về một số kết quả công tác PCPNN thời gian qua cũng như những vấn đề đang đặt ra trong công tác PCPNN khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Thứ trưởng có đánh giá như thế nào về kết quả của công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trong thời gian qua?

Công tác viện trợ PCPNN thời gian qua đã triển khai qua hai giai đoạn lớn (2008 – 2013 và 2014 – 2019). Nhìn tổng thể thì mỗi giai đoạn chúng ta đều có bước tiến triển đáng ghi nhận. Giai đoạn 2008 – 2013, tổng viện trợ PCPNN đạt được 1,43 tỷ USD và giai đoạn 2014 – 2019 là khoảng 1,76 tỷ USD. Con số này chưa phải là nhiều nhưng đây là viện trợ không hoàn lại và tập trung vào các đối tượng trọng tâm như xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và khắc phục hậu quả chiến tranh, các dự án PCPNN được triển khai rộng trên khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Có thể nói, viện trợ PCPNN đã đóng góp rất tích cực vào thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, cũng như phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân ở các vùng thụ hưởng. Công tác này cũng là bộ phận rất quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần tuyên truyền đưa được hình ảnh về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đưa những tiếng nói khách quan về tình hình xã hội Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một trong những ví dụ là việc chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm kì tại Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2014-2018, một phần nhờ vào sự đóng góp của các tổ chức PCPNN.

Thưa Thứ trưởng, trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thì việc vận động nguồn lực viện trợ CPPCN đứng trước những cơ hội và thách thức như thế nào và đâu sẽ là giải pháp vượt qua thách thức?

Đúng là Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới, từ một nước thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình, nhưng mới ở mức thu nhập trung bình thấp thôi, còn rất nhiều nhu cầu và vấn đề cần giải quyết. Khi gặp các tổ chức PCPNN, tôi cũng nói rõ với các bạn là Việt Nam chúng tôi vẫn còn rất nghèo và nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay với những tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, hậu quả của chiến tranh vẫn còn dai dẳng. Chính vì vậy, nhu cầu viện trợ PCPNN của Việt Nam vẫn rất lớn.

Phải nói rằng, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức. Thách thức là bởi vì các tổ chức PCPNN sẽ phải chuyển sang một mô hình mới để phù hợp với tình hình ở Việt Nam khi chúng ta đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho 10 năm tới 2021 – 2030. Ngoài nguồn lực lớn của chính phủ, chúng ta cũng rất cần những sự đóng góp tích cực của các tổ chức PCPNN.

Do đó, chúng ta cần chủ động khi bước sang một giai đoạn mới. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ vận động các tổ chức PCPNN triển khai các dự án thì giờ chúng ta cần là đối tác bình đẳng hơn, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực để triển khai nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức PCPNN hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào để thời gian tới tiếp tục tận dụng tối đa các nguồn lực PCPNN, thưa Thứ trưởng?

Trên cơ sở Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020–2025, chúng tôi nhận thấy thời gian tới cần làm một số việc để tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam.

Thứ nhất là thủ tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nhất là các văn bản, nghị định thông tư hướng dẫn để làm sao công tác PCPNN vừa đảm bảo rút ngắn thủ tục quy trình, đồng thời cũng tạo được những hành lang pháp lý để các bạn hoạt động theo khuôn khổ và đúng theo trọng tâm định hướng mà Việt Nam đề ra.

Thứ hai, Chương trình vận động viện trợ PCCPNN ở giai đoạn 2020-2025 đã xác định rất rõ các mục tiêu, trọng tâm cụ thể, trong đó có hai lĩnh vực mà Việt Nam muốn các tổ chức PCPNN tập trung nhiều hơn là: nâng cao, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững và chú trọng ngành công nghiệp 4.0.

Thứ ba, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN sẽ củng cố thêm các cơ chế, công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức PCPNN, trong đó tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng, công khai, minh bạch những cơ sở dữ liệu giúp các bạn tiếp cận sâu rộng tới các địa phương, ngành nghề khác nhau ở Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Nhân dịp diễn ra Hội nghị quốc tế về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lần thứ IV, Thứ trưởng có điều gì muốn chia sẻ với các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam?

Tôi thay mặt Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chân thành cảm ơn các tổ chức PCPNN thời gian qua đã hoạt động rất tích cực, cùng với các đối tác của phía Việt Nam đã triển khai rất nhiều các dự án tại 63 tỉnh thành, trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu như y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp… góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

Điều mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn tổ chức PCPNN thời gian tới là Việt Nam đang triển khai phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020- 2025 và xa hơn nữa theo hướng bền vững, bao trùm. Dù đã  trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng là trung bình thấp, Việt Nam vẫn phải đối phó với rất nhiều các khó khăn, nhất là các vấn đề không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mà còn các vấn đề ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tôi rất mong muốn các bạn, các tổ chức PCPNN tiếp tục đồng hành cùng với các đối tác Việt Nam nâng cao hiệu quả quá trình hợp tác đó để triển khai các dự án, tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi đã đưa ra trong chương trình vận động PCPNN giai đoạn 2020 – 2025 và qua đó đồng thời thực hiện nghiêm túc cùng chúng tôi trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để tạo ra sự công khai, minh bạch, bình đẳng, chân thành trong hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

                                                                                              Hà My-http://tapchihuunghi.vn/

Additional information