Bài viết

KHOẢNG 800 ĐẠI BIỂU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IV

Khoảng 800 đại biểu trong và ngoài nước dự Hội nghị Quốc tế lần thứ IV

Với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế, “Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là cơ hội để các bên tham gia cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hợp tác nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

800 dai bieu du hoi nghi quoc te lan thu iv ve hop tac giua viet nam va cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai
Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN được tổ chức tại Hà Nội ngày 28/11/2013

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Uỷ ban) sẽ tổ chức “Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài” vào ngày 12-13/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2014 – 2019; chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác; thảo luận các ưu tiên và phương thức hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển giai đoạn 2020 – 2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia 6 Hội thảo chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực nhận được sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bao gồm: Giáo dục – Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp; y tế; hợp tác giữa các doanh nghiệp nước ngoài ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì phát triển bền vững; giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.

Tham dự Hội nghị lần này dự kiến có khoảng 800 đại biểu, khách mời đến từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, đại diện cơ quan đầu mối về phi chính phủ nước ngoài của các tỉnh, thành phố, một số tổ chức nhân dân và tổ chức phi chính phủ Việt Nam; các cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương; một số đại sứ quán; các doanh nghiệp nước ngoài… Đây sẽ là cơ hội để các bên tham gia cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hợp tác nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nguồn: http://tapchihuunghi.vn/

Additional information