Bài viết

LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

 

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, để ghi nhận những thành tích, kết quả trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả," Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai toàn diện các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị đối với các đối tác nước ngoài, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới.

Liên hiệp Hữu nghị đã vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia các diễn đàn, cơ chế đa phương để bảo vệ lợi ích đất nước cũng như góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết quốc tế của quần chúng nhân dân; vận động viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích, kết quả trong nhiệm kỳ 2013-2018, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  (ảnh: Tuấn Việt)

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Tuấn Việt)

Tuấn Việt - http://vufo.org.vn/

Additional information