Bài viết

ACTIONAID: MỘT TRONG NHỮNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TỐT TẠI VIỆT NAM

 

(VUFO) Ngày 26/2, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng đại diện ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV)

Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); ông Bùi Bá Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV).

Tại buổi tiếp, bà Thảo cảm ơn Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị đã giành thời gian tiếp đoàn và chia sẻ một số hoạt động của AAV đang thực hiện tại Việt Nam. Hiện tại, AAV đang tập trung vào hoạt động về quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Nhóm đối tượng mà AAV hướng tới là phụ nữ thiệt thòi. Mục tiêu AAV hướng tới nhằm xây dựng các giải pháp xã hội và chính trị cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ảnh: TV

Bà Thảo cho biết, tại địa phương, AAV thông qua ban quản lí hoạt động được chính quyền địa phương thành lập, điều này khác với cách làm của các tổ chức PCPNN khác tại Việt Nam. Điều này sẽ làm giảm ngân sách về nhân lực và tăng hiệu quả thực hiện dự án.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị cho rằng đây là một mô hình tốt, cần chia sẻ để các chương trình, dự án, hoạt động của các tổ chức PCPNN được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn. Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị hoan nghênh các hoạt động nhân đạo của AAV tại Việt Nam. Và cho biết Liên hiệp và PACCOM sẵn sàng hỗ trợ AAV thực hiện các dự án nhân đạo tại Việt Nam.

Thông qua các chương trình dự án của mình, AAV đã hỗ trợ rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người di cư, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ảnh: TV

Ngoài ra, ActionAid còn hỗ trợ các chương trình, dự án như chương trình phòng chống HIV/AIDS và giáo dục sức khoẻ; giáo dục – xoá mù; tiết kiệm và tín dụng cho phụ nữ nghèo; nước sạch, vệ sinh môi trường; khuyến nông; nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho những công nhân nghèo nhập cư; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em và phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai.

MD - http://vufo.org.vn/

Additional information