Bài viết

NHỮNG YÊU CẦU MỚI ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tham dự còn có Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành, hội, liên hiệp, quỹ... Các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực, tác động đến các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2018 vừa qua.

Theo đó, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp. Trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh, tính bất an bất ổn và khó đoán định gia tăng, xuất phát chủ yếu từ sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, tác động đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia cũng như cuộc sống của người dân nhiều nước trên thế giới.

nhung yeu cau moi dat ra trong hoat dong doi ngoai nhan dan
Lãnh đạo chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân 2018. (ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong khi đó, về cơ bản, tình hình an ninh và chính trị trong nước ổn định, tình hình kinh tế, xã hội và đối ngoại có nhiều bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, các lực lượng thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá trên mạng nhằm xuyên tạc hiện tượng và bản chất, ngụy tạo gây kích động trong nhân dân…

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã chủ động, nỗ lực quán triệt chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đạt được các kết quả đáng tích cực.

Đánh giá các kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2018, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong - Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương cho biết, chúng ta cần tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với bạn bè và đối tác quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, về tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, chúng ta tiếp tục tham gia đấu tranh và vận động dư luận cung cấp thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; Tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tham gia vận động đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại nhân dân 2018 vẫn còn một số hạn chế như chưa chú trọng đến tính thiết thực và hiệu quả, nhất là trong các chuyến thăm nước ngoài; nhiều tổ chức chưa chủ động trong phát triển quan hệ đối tác, cả về số lượng lẫn chất lượng hiệu quả; việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đoàn thể tổ chức nhân dân trong một số mặt công tác hoặc hoạt động đối ngoại còn thiếu hoặc chưa hiệu quả…

Bối cảnh tình hình chính trị kinh tế thế giới 2019 được dự đoán tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn, nhất là cạnh tranh thương mại sẽ quyết liệt hơn. Các thế lực phản động thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, chống phá trên nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, trong năm 2018, tuy hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn như Đảng ta đã nhận định, song tình hình thế giới và khu vực có nhiều bất ổn và biến động khó lường. Tình hình thế giới hiện nay đã đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

nhung yeu cau moi dat ra trong hoat dong doi ngoai nhan dan
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân 2018. (ảnh: Nguyễn Hồng)

Đặc biệt, trong năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn do tác động của những diễn biến nhanh chóng, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, để đối phó được với những thách thức, khó khăn đó, chúng ta cần hết sức chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng theo đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng và tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu ra hai yêu cầu lớn đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân hiện nay, trước hết là duy trì môi trường hoà bình, ổn định; tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế để xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc, từ đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào hoà bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định cụ thể nhiệm vụ, đối tác, mục tiêu của hoạt động đối ngoại nhân dân, từ đó, phát huy thế mạnh đặc thù góp phần nâng tầm đối ngoại nhân dân, làm sâu sắc, gắn kết chặt chẽ, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Để triển khai tốt hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới hiện nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị cần tiếp tục khai thác thế mạnh của đối ngoại nhân dân, đó là khả năng tạo nền tảng sâu rộng bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với các nước, tạo chất keo gắn bó trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Tiếp tục đổi mới cách tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực nước ngoài nhất là viện trợ phi chính phủ để phát triển kinh tế xã hội, từ đó giúp đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại, góp phần lan tỏa chủ trương và đường lối của Đảng về đối ngoại. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cần tăng cường công tác tham mưu tổng kết kịp thời cho lãnh đạo Đảng trong việc xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn”

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và phát động thi đua công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Nhân dịp này, 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân”; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua trong công tác Đối ngoại nhân dân năm 2018; 20 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen trong công tác Đối ngoại nhân dân năm 2018.

 

Additional information