Bài viết

Hội Thảo Khởi Động Dự Án Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ Và Trẻ Sơ Sinh Cho Cộng Đồng Dân Tộc Thiểu Số Tại Tỉnh Đắk Lắk

NNgày 16/8/2017, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức phi Chính phủ Save the Children tổ chức “Hội thảo khởi động dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk”

Bà Sharon Hauser, Giám đốc phát triển chương trình và vận động chính sách phát biểu tại Hội thảo

Tham dự tại hội thảo, đại diện Save the children đã giới thiệu tổng quan tới các đại biểu về dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh sẽ được triển khai tại hai huyện Lắk và Krông Bông. Tổ chức Save the children đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, các hoạt động của dự án, kế hoạch thực hiện, ngân sách thực hiện dự án và kèm theo đó là các quy định, chính sách, hệ thống báo cáo và cơ chế của nhà tài trợ trong quá trình thực hiện dự án.

Quang cảnh Hội thảo

Qua quá trình khảo sát đầu kỳ tại 25 xã trên địa bàn hai huyện Lắk và Krông Bông, Lắk và Krông Bông là hai huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (62.2%), tỷ lệ phụ nữ sinh tại nhà còn cao (12,4%), chế độ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trước, trong và sau sinh còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu cho hạn chế về tài chính, khoảng cách địa lý, các bà mẹ còn thiếu kiến thức và thực hành trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Với mục tiêu cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyền huyện, dự án Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh khởi động do tổ chức Save the Children tài trợ sẽ góp phần cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cho công đồng dân tộc thiểu số được thực hiện tại hai huyện Lắk, Krông Bông và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thực hiện dự án trong 36 tháng, từ tháng 06/2017 đến 6/2017 với tổng ngân sách tài trợ khoảng 255.696 USD.

Tại Hội thảo, đại diện các Ban quản lý dự án, các đơn vị hưởng thụ dự án đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện dự án đúng theo kế hoạch, triển khai hiệu quả dự án, sử dụng nguồn tài trợ hợp lý để dự án mang lại hiệu quả cao nhất, phục vụ lợi ích cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Bài và ảnh:Nguyễn Hằng

 

 

Additional information