Bài viết

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) – Ngày 23/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tổ chức Hội nghị chia sẻ, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân.

Tham dự có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện  hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí

 Tại Hội nghị, nhấn mạnh vai trò và những đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân vào các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết, trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm tốt vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, hậu thuẫn đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: công tác hòa bình, đoàn kết và hữu nghị; vận động, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội; công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế…

Theo Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay đã tác động mạnh đến môi trường an ninh, phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân. Trên cơ sở tiếp tục tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp, kết hợp thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong nước, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, kiến nghị xây dựng những cơ chế để phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp của các tổ chức nhân dân Việt Nam trong các hoạt động quốc tế; Triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng nâng cao hiệu quả của từng hoạt động và với trọng tâm hướng tới giới trẻ ở các nước, trong đó có học sinh, sinh viên; Tổng kết Chương trình quốc gia xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017, đề xuất với Đảng, Chính phủ phương hướng và biện pháp trong quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới; Nâng cao hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng của các công cụ đối ngoại hiện có nhất là bằng tiếng nước ngoài, giúp truyền tải các thông tin rộng rãi đến bạn bè quốc tế…

Trong tham luận với chủ đề “Thực trạng và xu hướng công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam”, Phó Trưởng Ban Thông tin đối ngoại (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) Nguyễn Trung Dũng đã thông báo tổng quan về hoạt động phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cụ thể, trong năm 2015, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt 302,2 triệu USD, với  3.757 chương trình, dự án; năm 2016, con số này đạt 296,5 triệu USD, với 3.988 dự án. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường, giáo dục đào tạo,…

Chia sẻ những đánh giá tích cực về hiệu quả của hoạt động phi chính phủ nước ngoài, ông Nguyễn Trung Dũng cho biết: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế - xã hội ở những vùng có dự án; giới thiệu những phương pháp tiếp cận bền vững, có hiệu quả; nâng cao kỹ năng, kiến thức cho một phần đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển; góp phần tăng cường tình hữu nghị, tình đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị, các diễn giả cũng đã tham luận, chia sẻ về một số lĩnh vực nằm trong khuôn khổ của công tác đối ngoại nhân dân như: công tác đa phương; công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; về kinh nghiệm viết tin bài về công tác đối ngoại nhân dân; về nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đại diện tổ chức Action Aid International tại Việt Nam - một trong những tổ chức có nhiều đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam đã chia sẻ về tình hình hoạt động cũng như hiệu quả của các dự án đã và đang triển khai taị Việt Nam./.

Tin, ảnh: Khánh Lan-http://dangcongsan.vn

Additional information