Bài viết

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
 
(HBĐT) - Ngày 6/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo MTTQ, các sở, ngành, các hội đoàn thể và 112 đại biểu.

BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội. 

Tại Đại hội, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 2931/QĐ – UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình. Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình đã báo cáo quá trình vận động thành lập liên hiệp và phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền và sở, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Mục đích của tổ chức là tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với các tổ chức quốc tế, nhân dân các nước trên thế giới, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Xây dựng liên hiệp vững mạnh, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công nghệ …

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xác định triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác, đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm củng cố, phát triển tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Hòa Bình với nhân dân các nước như tỉnh Hủa phăn, Luông - pha - băng (CHDCND Lào), thành phố Jeollabuk – Hàn Quốc và nhân dân các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam, với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài đến Hòa Bình. Làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. Hướng dẫn phát triển các hội hữu nghị song phương, sự phối hợp hoạt động của các Hội và tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị có đóng góp tích cực cho sự phát triển công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển KT – XH của tỉnh….

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa I gồm 22 đồng chí; bầu BTV gồm 6 đồng chí. Hội nghị BCH khóa I Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình, khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 
                                                                                         P.V- http://www.baohoabinh.com.vn

 

 

Additional information