Bài viết

36 DỰ ÁN ĐƯỢC CÁC NGÂN HÀNG CAM KẾT TÍN DỤNG TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU VỰC TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 4

 
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4 vừa diễn ra, 36 dự án (DA) đã được các ngân hàng cam kết cho vay, với số tiền trên 29,3 nghìn tỷ đồng.
 
Một số hợp đồng tín dụng được ký kết phục vụ tái canh cà phê
Một số hợp đồng tín dụng được ký kết phục vụ tái canh cà phê
Theo đó, Ngân hàng NN-PTNT ký kết 13 DA, với số tiền trên 2.331 tỷ đồng (3 DA tại Kon Tum, 5 DA tại Đắk Lắk, 4 DA tại Lâm Đồng, 1 DA tại Gia Lai); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký kết 7 DA, số tiền 2.230 tỷ đồng (1 DA tại Kon Tum, 1 DA tại Đắk Lắk, 2 DA tại Lâm Đồng, 3 DA tại Gia Lai); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ký kết 5 DA, số tiền 460 tỷ đồng (2 DA tại Đắk Lắk, 3 DA tại Lâm Đồng); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ký kết 3 DA, số tiền 2.978 tỷ đồng (1 DA tại Lâm Đồng, 2 DA tại Gia Lai); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội ký kết 2 DA, số tiền 2.271 tỷ đồng (1 DA tại Kon Tum, 1 DA tại Gia Lai); Ngân hàng TMCP Quân đội ký kết 2 DA, số tiền 34 tỷ đồng (2 DA tại Lâm Đồng); Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ký kết 4 dự án, số tiền 19.000 tỷ đồng (1 DA tại Đắk Nông, 1 DA tại Đắk Lắk, 1 DA tại Lâm Đồng, 1 DA tại Gia Lai).
 
Giang Nam
http://baodaklak.vn

Additional information