Bài viết

Hội nghị quán triệt chỉ thị 45-ct/tw của Bộ Chính trị, Nghị quyết 27/nq-cp của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 03/3/2017 tại TP. Buôn Ma Thuột, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hữu nghị) phối hợp với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh (HLLVNVNONN) tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng lực chođội ngũ cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành các cấp HLLVNVNONN tỉnh. Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trần Quang Vinh - Chủ tịch HLLVNVNONN đã phát biểu khai mạc.

 

Đồng chí Trần Quang Vinh - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt, trình bày 02 chuyên đề chủ yếu: quán triệt Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và chuyên đề Một số vấn đề cơ bản về công tác đối ngoại nhân dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu, thu hút 120 người tham dự.

Ông Võ Tấn Tài - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk trình bày chuyên đề thứ 2 về công tác đối ngoại nhân dân

Kết quả của lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài lên một bước; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, làm cho mỗi người Việt Nam ở trong nước hay nước ngoài đều là “một sứ giả” trong công tác đôi ngoại nhân dân./. 

Bài và ảnh: Thanh Hoài

 

Additional information