Bài viết

- Hướng dẫn tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

        Ngày 14/9/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 833-CV/TG về việc tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ..

           Xem chi tiết: http://daklak.gov.vn/portal/page/portal/daklak/chi-dao-dieu-hanh?p_page_id=&pers_id=0&folder_id=15900086&item_id=21862274&p_details=1  

Additional information