Bài viết

- Kế Hoạch Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản Lần thứ nhất, năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Lần thứ nhất, năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “ngoại giao văn hóa năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk”, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất, nhân dịp kỉ niệm 42 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2015).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ngoại giao Văn hóa năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tỉnh tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.

- Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước; Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa các dân tộc và tiềm năng, triển vọng phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi, nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, gợi mở khả năng hợp tác văn hóa Nhật Bản với tỉnh ta.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian:          Ngày 04/9/2015.

2. Địa điểm: Giảng đường  Trường Đại học Tây Nguyên

3. Thành phần tham gia: Khoảng 420 đại biểu

 a, Lãnh đạo tỉnh:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

b, Các Sở, ban, ngành trong tỉnh

Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Trung tâm phát triển Cộng đồng CDC, Hội doanh nghiệp tỉnh.

c, Các Hội, Đoàn thể...

UBMTTQ VN tỉnh; Tỉnh đoàn;  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; BGH Trường Đại học Tây Nguyên; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh; Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, Hội Liên lạc với người Việt nam ở nước ngoài tỉnh.

d, Đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.

e,Khách Nhật đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk.

f,Sinh viên (bao gồm sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, học sinh Trung tâm Nhật ngữ Newstar): 380 người

 * Cơ quan thông tấn, báo chí.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

* Buổi sáng:

1. Giao lưu văn nghệ và trả lời câu hỏi tìm hiểu về văn hóa 02 nước.

1.1.Giao lưu văn nghệ:

- Số lượng tiết mục: 10 tiết mục

- Hình thức: múa, hát song ca, tốp ca,…

+ 06 tiết mục của đoàn Nhật Bản.

+ 05 tiết mục của Đoàn ca múa Dân tộc tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên.

1.2. Trả lời câu hỏi tìm hiểu về văn hóa 02 nước

- Hình thức giao lưu: Ban tổ chức đặt câu hỏi trên giao diện powerpoint, đại biểu trong hội trường trả lời câu hỏi. Ban tổ chức có phần quà cho các cá nhân trả lời đúng.

- Nội dung giao lưu: tìm hiểu các phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

2. Chương trình giao lưu chính thức:

Chương trình chính thức tổ chức vào lúc 08 ngày 14 với sự tham dự của khoảng 420 đại biểu, khách mời, học sinh, sinh viên, bao gồm các nội dung chính sau:

- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức.

- Văn nghệ chào mừng.

- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh.

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

- Phát biểu chào mừng của phía Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.

- Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

- Giới thiệu văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk.

- Giao lưu văn nghệ,  trả lời câu hỏi tìm hiểu văn hóa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

- Lãnh đạo tỉnh và Ông Tổng Lãnh sự tặng hoa cho các diễn viên tham gia chương trình.

- Chụp ảnh lưu niệm.

* Buổi chiều:

Mời đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tham quan Bảo tàng Đắk Lắk; Trung tâm ngoại ngữ Newstar; Trung tâm phát triển cộng đồng CDC.

* Buổi tối:

Lãnh đạo UBND tỉnh chiêu đãi đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

Dự kiến gồm có các thành viên:

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh;

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh;

- Sở Ngoại vụ;

- Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên;

- Công an tỉnh;

2. Trách nhiệm của các bên tham gia:

2.1. Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Trường Đại học Tây Nguyên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giao lưu.

- Kết nối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội HN Việt - Nhật TP. HCM.

- Mời Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và đoàn nghệ thuật của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP. Hồ Chí Minh.

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho đoàn đại biểu và nghệ nhân đến từ TP. Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị các câu hỏi cho phần giao lưu về văn hóa giữa 2 nước.

- Chuẩn bị và phát hành các văn bản liên quan đến chương trình giao lưu.

- Chủ trì, phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên thực hiện công tác tổ chức, lễ tân.

- Chuẩn bị một số phóng sự ngắn về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

- Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh tuyên truyền nội dung và kết quả Chương trình giao lưu trên các kênh thông tin đại chúng.

- Chịu trách nhiệm phiên dịch tiếng Nhật.

- Chuẩn bị tiệc để Lãnh đạo UBND tỉnh chiêu đãi đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản  nghệ nhân Nhật Bản vào tối ngày 04/9/2015.

- Chuẩn bị quà cho đoàn nghệ thuật đến từ TP. Hồ Chí Minh.

- Bố trí cán bộ hướng dẫn đoàn đi tham quan vào chiều ngày 04/9/2015.

2.2. Sở Ngoại vụ tỉnh

- Tham gia Ban Tổ chức giao lưu.

- Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại đối với đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản. Phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong công tác tổ chức chương trình giao lưu và tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh.

- Chuẩn bị quà để Lãnh đạo UBND tỉnh tặng cho các thành viên đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đón, tiễn đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

- Giới thiệu tổng quan về văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh

- Hướng dẫn, tiếp đón đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tham quan Bảo tàng dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

- Tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ của Đoàn ca múa dân tộc phục vụ chương trình giao lưu; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ phục vụ chương trình.

- Hỗ trợ kinh phí Chương trình giao lưu: băng rôn, tiết mục biểu diễn.

2.4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

- Tham gia vào Ban Tổ chức và cử cán bộ hỗ trợ chương trình giao lưu

- Tham gia chuẩn bị nội dung.

- Hỗ trợ kinh phí chương trình giao lưu: Maket, cơm trưa thân mật trưa ngày 04/9/2015, phương tiện đi lại.

2.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

- Tham gia Ban Tổ chức.

- Phối hợp với Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt kịch bản, dàn dựng, thực hiện nội dung chương trình giao lưu theo kịch bản đã dược duyệt.

2.6. Trường Đại học Tây Nguyên

- Tham gia Ban Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công chương trình giao lưu.

- Phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh thực hiện công tác tổ chức, lễ tân.

- Huy động 350 sinh viên tham gia cổ vũ Chương trình giao lưu chính thức vào sáng ngày 04/9/2015

- Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ cho chương trình giao lưu.

- Thông tin, tuyên truyền nội dung Chương trình giao lưu trên các kênh thông tin của trường.

2.7. Sở Thông tin truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ thông tấn báo chí; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk dành thời gian, thời lượng, diện tích (báo giấy) thích hợp tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2015, trước và trong thời gian diễn ra giao lưu.

2.8. Công an tỉnh

- Tham gia Ban Tổ chức.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức chương trình giao lưu; Bảo đảm an toàn cho đoàn Tổng Lãnh sự và đoàn nghệ nhân Nhật Bản trong thời gian đoàn đến làm việc tại tỉnh.

2.9. Trung tâm ngoại ngữ Newstar và Trung tâm phát triển cộng đồng (CDC).

- Tham gia Ban Tổ chức.

- Chuẩn bị nội dung giao lưu và làm việc với Đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản khi đoàn đến thăm 02 Trung tâm.

2.8. Công ty TNHH Một thành viên Đô thị & Môi trường tỉnh ĐắkLắk

Hỗ trợ 02 cổng hơi chào mừng (Trung tâm thành phố (ngã 6) và Đại học Tây Nguyên).

                                                                                                         

Additional information