Bài viết

Miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hoà Belarus

          Ngày 01/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hoà Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

         Cụ thể, miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

          Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân nước Cộng hòa Belarus được thực hiện trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 30/6/2020 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

                                                                      (N2T)

Additional information