Bài viết

Nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào Croatia từ ngày 22/5/2015.

    Theo Công văn số 1608/CV-LS-QHLS của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, từ ngày 22/5/2015, công dân nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào Croatia nộp theo địa chỉ:  Địa chỉ nô   nnoppnô

           - Trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực (Visa Aplication Centres) của VFS Global tại Việt Nam.
        - Hoặc nộp trực tiếp đơn cho Đại sứ quán Croatia tại Jakarta – Indonesia.

                                                                             (N2T)

Additional information