Bài viết

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

       Ngày 31/12/2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3218/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .

      Theo đó, Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh, với diện tích tự nhiên 1.312.537ha, chiếm 3,9% diện tích tự nhiên cả nước; ranh giới Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, Phía Tây giáp Vương quốc Campuchia và tỉnh Đắk Nông, Phía Nam giáp tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng, Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai.

       Tính chất quy hoạch là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên, là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; vùng phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến công nghệ cao; vùng phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch phong phú và nền văn hóa đa dạng, đặc sắc; là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng của cả nước.

      Dự báo về quy mô dân số hiện trạng năm 2013 có 1.828.000 người với tỷ lệ đô thị hóa 24%, đến năm 2020 có 1.972.000 người với tỷ lệ đô thị hóa 35%, đến năm 2030 có 2.178.000 người với tỷ lệ đô thị hóa 47%.

Dự báo lao động, việc làm hiện trạng năm 2013 có 1.078.000 người, đến năm 2020 có 1.380.000 người, đến năm 2030 có 1.602.000 người.

     Dự báo cơ cấu sử dụng đất hiện trạng năm 2013 đất xây dựng đô thị 20.000ha, đất xây dựng khu dân cư nông thôn 18.000ha; đến năm 2020 đất xây dựng đô thị 29.000ha, đất xây dựng khu dân cư nông thôn 16.000ha; năm 2030 đất xây dựng đô thị 49.000ha, đất xây dựng khu dân cư nông thôn 14.000ha.

     Định hướng quy hoạch phát triển chung đến năm 2030 tổ chức và phát triển không gian theo 03 vùng lãnh thổ, gắn kết với sự phát triển theo các trục hành lang nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị hóa. Hình thành các vùng đô thị hóa tập trung và các trục tăng trưởng để lan tỏa không gian đầu tư trên địa bàn các huyện, thị xã….

Additional information