Bài viết

Tỉnh đoàn Đắk Lắk ký kết chương trình phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 

        Theo đó, 2 bên đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp với những nội dung: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ĐNND nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tổ chức các mô hình quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh nói riêng; thực hiện nhiều hoạt động giao lưu, nhân đạo, từ thiện với các nước bạn; thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh, Pháp để nâng cao trình độ ngoại ngữ, hình thành kỹ năng tham gia hoạt động ĐNND cho ĐVTN trên địa bàn…

           Trên cơ sở những nội dung đã ký kết, hai bên sẽ triển khai các hoạt động cụ thể của đơn vị trong từng năm; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong công tác ĐNND. 

 

           Chương trình ký kết phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh về công tác ĐNND. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ĐNND, góp phần đổi mới và phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

(Nguon: Baodaklak)

 

Additional information