Bài viết

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Năm 2014, trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới ”, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác đối ngoại nhân dân. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đặc biệt là quan hệ hữu nghị truyền thống với nhân dân tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và các tỉnh Nam Lào tiếp tục được củng cố và phát triển. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực tham gia công tác vận động viên trợ phi Chính phủ nước ngoài và động viên kiều bào chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh nhà, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trong năm, các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị với các nước. Tiêu biểu như: Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Buôn Đôn đã tổ chức đón tiếp 07 đoàn của các huyện và tỉnh Mondulkiri sang giao lưu và làm việc; Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Ea Súp đã tổ chức các đoàn thăm và tặng quà nhân dân huyện Konhex – tỉnh Mondulkiri; Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và làm việc tại tỉnh …  

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tiến hành biểu quyết bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Chân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành thay cho đồng chí Bạch Văn Mạnh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (được điều động nhận công tác khác).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Về nhiệm vụ công tác năm 2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương , Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới ”; thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kết hợp chặt chẽ đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhà nước; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước và các tổ chức quốc tế một cách chủ động, linh hoạt; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh văn hóa, môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên, chú trọng phát triển mới tổ chức cơ sở hội trong các doanh nghiệp, trường học; tích cực, chủ động trong công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp, các tổ chức thành viên với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh, qua đó tạo nguồn lực mới trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn…

Additional information